Praktyczne aspekty zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF

Możliwość uzyskania zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF zależy od spłaty przez frankowicza kapitału udzielonego mu przez bank kredytu. W takim wypadku sąd może orzec wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę płatności bieżących rat kredytu oraz zakaz złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej i podania do Biura Informacji Kredytowej …