Dokumenty potrzebne do analizy kredytu frankowego

Jakie dokumenty są niezbędne, aby kancelaria prawna mogła dokonać analizy umowy konkretnego kredytu frankowego? Wskazówki praktyczne dla Klientów.

Spory frankowe stanowią w obecnych czasach dużą część wszystkich sporów sądowych w naszym kraju. Od momentu wytoczenia pierwszego powództwa przeciwko bankowi w zakresie umowy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie franka szwajcarskiego (CHF), minęło sporo czasu i konsumenci zorientowali się, że mogą dążyć do sprawiedliwych rozstrzygnięć na ich korzyść. Należy wskazać, że w zasadzie każdy konsument, który posiada kredyt hipoteczny we franku powinien oddać swoją umowę kredytową do analizy przez kancelarię prawną wyspecjalizowaną w prowadzeniu tego typu sporów z bankami. W dalszej części publikacji przedstawione zostaną praktyczne wskazówki, co należy zrobić, jakie dokumenty należy dostarczyć do kancelarii prawnej, aby mogła ona właściwie przeanalizować stan konkretnej sprawy frankowej. Z danych na początek 2023 r., które zostały przekazane przez Narodowy Bank Polski wynika, że konsumenci zawarli do tej pory około 32 000 ugód z bankami w zakresie kredytów frankowych. Wartość ta rośnie, ale w dalszym ciągu nie są to znaczące wartości.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby kancelaria prawna mogła dokonać właściwej analizy konkretnej sprawy frankowej?

W pierwszej kolejności należy przekazać wszelkie dokumenty związane z udzielonym kredytem hipotecznym w obcej walucie. Do takich dokumentów należą:

  • umowa o kredyt hipoteczny w walucie franka szwajcarskiego;
  • ewentualne aneksy do umowy o kredyt hipoteczny;
  • wszystkie załączniki do umowy kredytowej (harmonogram spłat, potwierdzenia spłat, tabele opłat i prowizji, regulamin kredytu hipotecznego etc.);
  • pisemne ustalenia poprzedzające zawarcie umowy kredytowej (jeżeli takie są w posiadaniu konsumenta);
  • oferta, która poprzedzała zawarcie umowy kredytowej (jeżeli taka jest w posiadaniu konsumenta);
  • cała korespondencja (zarówno elektroniczna oraz tradycyjna) prowadzona z bankiem od momentu zainicjowania starań o udzielenie kredytu hipotecznego.

Czy dokumenty muszą być przekazane w formie oryginałów?

Konsument oczywiście powinien dysponować oryginałami powyższych dokumentów, jednakże na wstępnym etapie weryfikacji umowy o kredyt hipoteczny w walucie franka szwajcarskiego, wystarczającymi są skany lub kopie wyżej wymienionych dokumentów.

Kiedy warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego?

W zasadzie każdy konsument powinien sprawdzić, czy warunki jego umowy o kredyt hipoteczny jest poprawna lub czy możliwe jest dochodzenie roszczeń w stosunku do banku. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w każdym momencie możliwe jest dokonanie analizy konkretnego przypadku.

W jakim czasie należy przekazać dokumenty do kancelarii prawnej?

Z praktycznego punktu widzenia należy wskazać, że przekazanie dokumentów do kancelarii prawnej powinno zostać sprawnie wykonane i bez zbędnej zwłoki, aby kancelaria prawna mogła przystąpić do kompleksowej analizy umowy kredytowej i ocenić szanse na korzystne rozstrzygnięcie dla konsumenta.