Kredyty CHF

UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW CHF

Kredyty frankowe i pomoc dla frankowiczów w Trójmieście. Kancelaria frankowa Gdańsk.

 • 1

  Bezpłatna analiza umowy kredytowej we frankach.

 • 2

  Bezpłatna symulacja korzyści finansowych z tytułu unieważnienia kredytu CHF,

 • 3

  Analiza możliwości zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorców wobec Banku poprzez zawieszenie spłat rat kredytu frankowego w toku postępowania sądowego,

 • 4

  Pomoc przy wykreśleniu lub modyfikacji hipoteki,

 • 5

  Egzekucja prawomocnych wyroków sądowych w cenie opłat za reprezentację w sądzie,

 • 6

  Reprezentacja w sądzie – opłata początkowa uwzględnia dwie instancje (możliwość zapłaty w ratach) + wynagrodzenie za sukces (wysokość proporcjonalna do wysokości wygranej),

Sprawdź jakiej potrzebujesz dokumentacji aby wszcząć przeciw bankowi procedurę o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu CHF.

Kredyty frankowe i dotyczące ich postepowanie sądowe

W zależności od  treści umowy kredytowej wyrażonej we frankach szwajcarskich występujemy do Sądu z powództwem:

Kancelaria frankowa
Warstwa 6 kopia
kredyty chf

Kredyty CHF i skutki unieważnienia umowy

Zawieszenie płatności rat przy kredytach CHF

Krok 1

W ramach przedsądowej analizy spraw kredytów frankowych sprawdzamy możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych do czasu zakończenia prawomocnego zakończenia procesu sądowego

Krok 2

Oceniamy szanse na wydanie przez sąd tytułu zabezpieczającego uprawniającego kredytobiorcę do zawieszania spłaty rat,

Krok 4

Zaprzestanie płatności kredytu CHF nie oznacza natychmiastowej egzekucji komorniczej. Bank zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach którego kredytobiorca może podnieść zarzut nieważności umowy kredytowej lub powołać się na zawarte w niej niedozwolone klauzule umowne,

Krok 3

Informujemy klientów o ryzyku i skutkach prawnych związanych z zaprzestaniem spłaty rat z pominięciem procedury uzyskania sądowego tytułu zabezpieczającego,

Problematyka wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Zwrot świadczenia w wysokości zrewaloryzowanej.

Problematyka wynagrodzenia za korzystanie z kapitału została ostatecznie wyjaśniona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023r., w sprawie C-520/21, w którym to wyroku TSUE wskazał, że bank nie ma prawa zadać od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w ramach udzielonego kredytu CHF, natomiast o analogiczne świadczenie wobec banków mogą ubiegać się Frankowicze. 

Kwestia możliwości uzyskania przez banki zwrotu wypłaconych kapitałów kredytów CHF nie jest jednoznaczna i będzie przedmiotem kolejnego rozstrzygnięcie TSUE które prawdopodobnie może zostać wydane w drugiej połowie 2024r. zwrotu wzajemnych świadczeń stron umowy kredytu w wysokości zrewaloryzowanej. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że TSUE i w tym orzeczeniu podtrzyma korzystną dla konsumentów (kredytobiorców) linię orzeczniczą.


Kancelarie frankowe Gdańsk

Kredyty CHF - sprawy wygrane z Bankami

Wyroki Prawomocne

Bank PEKAO S.A. (pierwotnie Bank BPH S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Bank Polska Kasa Opieki S.A (PEKAO S.A.)

Wyrok z dnia 30.01.2020r.

Sędzia Referent:

SSO Ewa Karwowska

Wynik:

Umowa kredytu budowlano-hipotecznego zawarta z poprzednikiem Pozwanego – Bankiem BPH S.A. w Krakowie uznana za nieważną w całości

Sprawa

I C 813/18 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Bank Polska Kasa Opieki S.A (PEKAO S.A.)

Wyrok z dnia 04.11.2020r.

Sędzia Referent:

SSA Barbara Rączka-Sekścińska

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Banku PEAKO S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej z poprzednikiem Pozwanego – Bankiem BPH S.A. w Krakowie

Sprawa

Sprawa V ACa 300/20 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Santander Bank Polska (pierwotnie Kredyt Bank S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 27.04.2021r.

Sędzia Referent:

SSR Joanna Jank

Wynik:

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta z poprzednikiem Pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie uznana za nieważną w całości

Sprawa

I C 635/20 – Sąd Rejonowy w Gdyni

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 08.12.2021r.

Sędzia Referent:

SSO Bożena Mathea

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji stwierdzającego nieważność umowa kredytu kstralokum zawartej z poprzednikiem Pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie

Sprawa

III Ca 702/21 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Bank BPH S.A. (pierwotnie GE Money Bank S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 27.10.2021r.

Sędzia Referent:

SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała

Wynik:

Umowa kredytu zawarta z poprzednikiem Pozwanego – GE Money Bank S.A. w Gdańsku uznana za nieważną w całości

Sprawa

I C 893/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 19.05.2022r.

Sędzia Referent:

SSA Dariusz Janiszewski

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Banku BPH S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji w sprawie I C 893/20 stwierdzającego nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.

Sprawa

I ACa 1108/21 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Bank BPH S.A. (pierwotnie GE Money Bank S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 26.11.2021r.

Sędzia Referent:

SSO Beata Grygiel-Stelina

Wynik:

Umowa kredytu zawarta z poprzednikiem Pozwanego – GE Money Bank S.A. w Gdańsku uznana za nieważną w całości

Sprawa

I C 1764/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 27.07.2022r.

Sędzia Referent:

SSA Małgorzata Zwierzyńska

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Banku BPH S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji w sprawie I C 1764/20 stwierdzającego nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.

Sprawa

I ACa 372/22 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Bank PKO BP S.A.

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A (PKO BP S.A.)

Wyrok z dnia 28.01.2022r.

Sędzia Referent:

SSO Wojciech Włosiński

Wynik:

Umowa kredytu „Własny Kąt-Hipoteczny” uznana za nieważną w całości

Sprawa

XV C 1856/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A (PKO BP S.A.)

Wyrok z dnia 04.11.2022r.

Sędzia Referent:

SSA Barbara Rączka-Sekścińska

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Banku PKO BP S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji w sprawie XV C 1856/20 stwierdzającego nieważność umowy kredytu „Własny Kąt-Hipoteczny”

Sprawa

V ACa 272/22 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Santander Bank Polska (pierwotnie Kredyt Bank S.A.

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 09.05.2022r

Sędzia Referent:

SSO Małgorzata Misiurna

Wynik:

Umowa kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawarta z poprzednikiem Pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie uznana za nieważną w całości.

Sprawa

XV C 1485/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 03.02.2023r.

Sędzia Referent:

SSA Leszek Jantowski

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji stwierdzającego nieważność umowa kredytu Ekstralokum zawartej z poprzednikiem Pozwanego – Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie

Sprawa

V ACa 1134/22 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Bank BPH S.A. (pierwotnie GE Money Bank S.A.

Raiffeisen Bank International AG (pierwotnie POLBANK),

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 11.03.2022r.

Sędzia Referent:

SSO Agnieszka Piotrowska

Wynik:

1. Sąd oddalił powództwo o unieważnienie umowy Kredytu

2. Sąd Uchyla zapis umowy dotyczący marży kredytu i przelicza wartość kredytu wg średniego kursu NBP i zasądza zwrot nadpłaty zapłaconych rat

Sprawa

XV C 1390/21 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Bank BPH S.A.

Wyrok z dnia 28.02.2023r.

Sędzia Referent:

SSA Przemysław Banasik

Wynik:

Sąd II Instancji zmienił zaskarżony wyrok w/s XV C1390/21 w ten sposób, że stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.

Sprawa

I ACa 867/22 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Raiffeisen Bank International AG (POLBANK)

Wyrok z dnia 13.07.2022r.

Sędzia Referent:

SSR del. do SO Monika Bakuła-Steinborn

Wynik:

Umowa kredytu zawarta z poprzednikiem Pozwanego – EFG Eurobankiem Ergasias S.A. (POLBANK) uznana za nieważną w całości

Sprawa

I C 754/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

Raiffeisen Bank International AG (POLBANK)

Wyrok z dnia 31.05.2023r.

Sędzia Referent:

SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska (spr.)

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG potwierdzając zasadność wyroku Sądu I Instancji stwierdzającego nieważność umowy kredytu zawartej z poprzednikiem Pozwanego – EFG Eurobankiem Ergasias S.A.

Sprawa

I ACa 1918/22 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

mBank S.A.

Wyrok z dnia 19.10.2022r.

Sędzia Referent:

SSR del. do SO Jarosław Łukowski

Wynik:

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta z poprzednikiem Pozwanego – BRE Bankiem S.A. uznana za nieważną w całości.

Sprawa

I C 856/22 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

WYROK II INSTANCJI

Pozwany:

mBank S.A.

Wyrok z dnia 19.09.2023r.

Sędzia Referent:

SSA LESZEK JANTOWSKI
SSA HANNA RUCIŃSKA
SSR del Anita Różalska (sprawozdawca)

Wynik:

Sąd II Instancji oddalił apelację Banku w sprawie I C 856/22 i zasadził na rzecz Powodów koszty postępowania apelacyjnego.

Sprawa

V ACa 379/23 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Wyroki Nieprawomocne

Santander Consumer Bank S.A. (pierwotnie PTF BANK S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Santander Consumer Bank S.A

Wyrok z dnia 29.04.2022r.

Sędzia Referent:

SSR del. do SO Ewa Kulawik Rudzińska

Wynik:

Umowa kredytu zawarta z poprzednikiem Pozwanego – GE Money Bank S.A. w Gdańsku uznana za nieważną w całości

Sprawa

Sprawa I C 943/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

GETIN NOBLE BANK S.A.


WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

GETIN NOBLE BANK S.A

Wyrok z dnia 29.06.2022r.

Sędzia Referent:

SSO Wojciech Włosiński

Wynik:

Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta z GETIN BANK S.A. w Katowicach – DOM oddział w Łodzi uznana za nieważną w całości

Sprawa

XV C 1861/20 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

PKO BP S.A. (pierwotnie NORDEA BANK POLSKA S.A.)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

PKO BP S.A.

Wyrok z dnia 19.09.2023r.

Sędzia Referent:

SSO Krzysztof Braciszewicz

Wynik:

Umowa o kredyt hipoteczny dla Nordea Habitat z 2007r. uznana za nieważną w całości.

Sprawa

XV C 223/21 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Raiffeisen Bank International AG (pierwotnie POLBANK)

WYROK I INSTANCJI

Pozwany:

Raiffeisen Bank International AG

Wyrok z dnia 23.01.2024r.

Sędzia Referent:

SSO Beata Witkowska

Wynik:

Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 6 lipca 2007r. zawarta EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. uznana za nieważną w całości.

Sprawa

XV C 795/23 – Sąd Okręgowy w Gdańsku

Orzeczenia Sądu Najwyższego

Santander Bank Polska S.A. (pierwotnie Kredyt Bank S.A.)

POSTANOWENIE

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A

Postanowienie z dnia 24.11.2022r.

Sędzia Referent:

SSN Jacek Grela

Wynik:

Odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 08.12.2021r. w/s III ACa 702/21

Sprawa

Sprawa I CSK 3955/20 – Sąd Najwyższy

Bank PEKAO S.A. (pierwotnie Bank BPH S.A.)

WYROK

Pozwany:

Santander Bank Polska S.A

Wyrok z dnia 22.02.2023r.

Sędzia Referent:

SSN Maciej Kowalski (przewodniczący)
SSN Marcin Łochowski (sprawozdawca)
SSN Mariusz Załucki

Wynik:

Oddalenie skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia o4.11.2020r. w/s V ACa 300/20

Sprawa

Sprawa II CSKP 1057/22 – Sąd Najwyższy

Raiffeisen Bank International AG (pierwotnie POLBANK)

POSTANOWIENIE

Pozwany:

Raiffeisen Bank International AG aeeiffeisen Bank Intern

Postanowienie z dnia 2o.12.2023r.

Sędzia Referent:

SSN Marcin Łochowski

Wynik:

Odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31.05.2023r. w/s I ACa 1918/22

Sprawa

Sprawa I CSK 3886/22 – Sąd Najwyższy

Najnowsze wpisy w kategorii Kredyty CHF

Kredyty frankowe - kluczowe orzeczenia.

 • 1

  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 3 października 2019r.  w sprawie państwa Dziubak (C-260/18)

 • 2

  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie (C-19/20)

 • 3

  Wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) z dnia w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19 BNP Paribas Personal Finance SA

 • 4

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021r. w sprawie III CZP 6/21

 • 5

   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie III CZP 11/20

 • 6

  Wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 15.06.2023r. w sprawie C-520/21

 • 7

  Wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 15.06.2023r. w sprawie C-287/22

 • 8

  Wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 21.09.2023r. w sprawie C-139/22

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

Dokumentacją niezbędną do wszczęcia sprawy są poniżej wskazane dokumenty:

  • Umowa kredytowa,
  • Aneksy do umowy,
  • Regulamin kredytowy,
  • Zaświadczenie z Banku będącego stroną umowy kredytu CHF (lub jego następcy prawnego) o wysokości wypłaconej/ych transzy/ach kredytu,
  • Wydana przez Banku historia spłaty kredytu CHF – z ujęciem wpłat w PLN i CHF,

Kredyt indeksowany jest kredyty, który z góry określa wypłatę transzy kredytu w złotych polskich a do rozliczeń związanych z ustaleniem wysokości zadłużenia i rat kredytowych odsyła do waluty CHF według kursu z dniu powstania zobowiązania kredytowego lub wymagalności raty kredytowej.

Kredyt donominowany to taki kredyt, którego wysokość wyrażona jest we frankach szwajcarskich natomiast wysokość wypłacanej przez Bank transzy kredytu lub płaconej przez Kredytobiorcę raty kredytu w złotych polskich skorelowana jest z aktualnym na dzień wypłaty lub spłaty kursem waluty CHF.

Różnica w powyższych kredytach dotyczy zatem waluty jaka jest wskazana w umowie kredytu – PLN lub CHF.

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie z konsumentem (kredytobiorcą), które zmierzają do naruszenia równorzędności stron umowy i do dezinformacji konsumenta. W przypadku umów kredytów CHF najczęściej dotyczą one postnowień określających sposób przeliczania waluty przy wypłacie i spłacie kredytu w odniesieniu do wysokości kursu franka szwajcarskiego określonego w tabeli Banku.

Spłata kredytu nie jest przeszkodą do wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi. Jedyną przeszkodę może stanowić upływ terminu przedawnienia roszczeń wobec Banku. Sugerujemy zatem konsultację w celu weryfikacji upływu okresu przedawnienia jak i zasadności roszczeń.

Generalnie w przedmiotowych sprawach mamy dwa etapy postępowania:

  • a.  przedsądowy (fakultatywny),
  • b.  sądowy (obligatoryjny)

Etap przedsądowy polega z reguły na złożeniu reklamacji do Banku w celu zgłoszenia roszczenia związanego ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej wyrażonej we franku szwajcarskim albo odfrankowieniem kredytu i żądaniem zapłaty przez Bank nadpłaconych rat kredytowych. Postępowanie takie pod kątem praktycznym jest zbędne gdyż nie prowadzi  do konstruktywnego zakończenia problemu, gdyż Banki z góry odmawiają zadośćuczynienia roszczeniom Kredytobiorców względnie składają propozycje ugodowe. Odnosząc się do próby polubownego zakończenia sporu przez Bank warto wskazać, że złożona Kredytobiorcy propozycja ugodowa jest mało opłacalna w szczególności mając na względzie korzyści jakie można uzyskać doprowadzając do unieważnienia umowy kredytu CHF.Etap sądowy staje się zatem w znaczącej większości przypadków etapem obligatoryjnym, gdyż do unieważniania bądź odfrankowienia umowy kredytu wyrażonego we franku szwajcarskim można doprowadzić wyłącznie w wyniku postępowania sądowego. Warto w tym miejscu wskazać, że z góry trzeba założyć, iż etap sądowy będzie etapem dwuistancyjnym, gdyż każdy wyrok Sądu I Instancji jest zaskarżany apelacją – w znakomitej większości przypadków składaną przez Bank. Ponadto z uwagi na wysoką wartość przedmiotu sporu pomimo niekorzystnych dla Banków orzeczeń Sądów II Instancji – Banki składają skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego 

Jeżeli chodzi o unieważnienie umowy CHF to należy założyć, że postępowanie przed sądem w I instancji nie zakończy się szybciej niż upływem pół roku od jego wszczęcia. Nie mniej jednak sytuacje takie zdarzają się dość rzadko gdyż czas prowadzenia postępowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami – ogólnym obłożeniem danego sądu,  względną potrzebą przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków i stron. Najczęściej w sądach trójmiejskich postępowanie trwa około jednego roku czasu po przeprowadzeniu dwóch rozpraw. Kancelaria miała też przypadki, że sąd orzekał unieważnienie umowy kredytu CHF po upływie 6 miesięcy i przeprowadzeniu jednej rozprawy.W przypadku spraw dotyczących odfrankowienia umowy kredu CHF postępowanie sądowe trwa o pół roku do roku dłużej niż w przypadku unieważnienia umowy, gdyż  w tego typu sprawach koniecznie przeprowadzenie jest dowodu z opinii biegłego sądowego ds. finansowych w celu wyliczenia wysokości nadpłaty rat  kredytowych.

W celu wszczęcia procedury sądowej niezbędne jest dokonanie opłaty sądowej której wysokość wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) niezależnie od wysokości wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw o odfrankowienie kredytu CHF należy się liczyć dodatkowo z obowiązkiem zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego sądowego, która wyniesie około 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset) złotych. Wynagrodzenie Kancelarii jest dwuetapowe – opłata wstępna za przeprowadzenie postępowania sądowego w I i II instancji (minimum 7.500,00 zł – możliwość płatności w ratach) oraz płatne po prawomocnym zakończeniu procesu sądowego – wynagrodzenie za sukces (wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu) i koszty zastępstwa procesowego zasądzone od banku.