Ugoda z bankiem w zakresie sporu frankowego

Ostatnimi czasy pojawia się spora ilość tematów związanych z ugodami, które można zawierać z bankami w przypadku toczącego się sporu frankowego. W dzisiejszej publikacji skupimy się właśnie na zagadnieniu ugody z bankiem.

Czym jest ugoda z bankiem?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że co do zasady to banki występują z inicjatywą zawarcia ugody frankowej. W obliczu rosnących statystyk wygranych procesów z bankami, instytucje te upatrują w ugodach szansę na zmiarkowanie swoich strat. Ugodą nazywamy podjęcie takich czynności, które skutkują zawarciem porozumienia, w którym każda ze stron idzie na pewne wzajemne ustępstwa w celu zakończenia spornej kwestii. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w każdym przypadku, gdy konsument otrzyma z banku propozycję zawarcia ugody, powinien właściwie przeanalizować stan faktyczny swojej sprawy oraz dokonać niezbędnych wyliczeń. Jest to niezwykle ważne, aby móc właściwie i z pełnym rozeznaniem ocenić, czy zaproponowane warunki ugody frankowej są akceptowalne w stosunku do korzyści, które może przynieść oczekiwanie na rozstrzygnięcie spornej sprawy przez sąd. Formalnie, zgodnie z art. 917 k.c. – przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Co należy zrobić przed podjęciem decyzji odnośnie ugody z bankiem w przedmiocie kredytu frankowego?

Każdy konsument, który otrzyma z banku propozycję zawarcia ugody frankowej, powinien niezwłocznie dokonać właściwej analizy przede wszystkim warunków zawartych w propozycji ugody oraz dokonać niezbędnych wyliczeń. W praktyce konsumenci często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego typu sporów z bankami. Jest to pierwszy i w zasadzie najistotniejszy krok w kierunku analizy postanowień ugody, którą warto jest przekazać do weryfikacji przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego (adwokata bądź radcy prawnego wyspecjalizowanego w zakresie sporów frankowych).

Czy ugoda z bankiem w zakresie sporu frankowego opłaca się?

W zdecydowanej większości spraw, ugoda frankowa nie jest rozwiązaniem opłacalnym. Skala ustępstw jakie proponuje bank jest zazwyczaj bardzo wysoka, przez co interesy konsumenta są w wysokim stopniu naruszone. Można wskazać, że bank decyduje się na przedstawienie propozycji ugody w sytuacji, gdy przewiduje, że rozstrzygnięcie sądowe może być dla niego wysoce niekorzystne, co w praktyce występuje coraz częściej, a statystyki w tym zakresie z roku na rok rosną.

Podsumowanie.

Ugoda frankowa jest jednym z rozwiązań, które mogą zakończyć spór z bankiem, jednakże należy właściwie przemyśleć decyzję zawarcia tego typu porozumienia. Najczęściej ugody z bankiem są niekorzystne z punktu widzenia interesów konsumentów, dlatego też warto jest korzystać z pomocy i doradztwa sprawdzonej kancelarii prawnej.