Ugody z Bankami

Kredytobiorcy posiadający
kredyty CHF coraz chętniej rozważają propozycję zawarcia zaproponowanych przez Banki ugód.

Pomimo, że większość spraw kończy się wygraną
frankowiczów w postaci wyroku stwierdzającego
nieważność umowy kredytowej to proces sądowy jest jednak długotrwały i wiąże się z obowiązkiem
ponoszenia dodatkowych kosztów postępowania.

Ugoda z bankami
Ugoda z bankami

Zawarcie porozumienia z bankiem przez frankowicza jest na pewno korzystne z punktu widzenia oszczędności czasu.

Postepowanie sądowe z reguły trwa 2-3 lata a procedurę zawarcia ugody można przejść w kilka miesięcy. Ponadto taka opcja rozwiązania problemu jest również tańsza.

Opłacalność zawarcia takiej ugody z punktu
widzenia długofalowych skutków ekonomicznych niekoniecznie jest już oczywista i pewna.

Warunki ugód sprowadzają się przede wszystkim do przekształcenia
kredytu walutowego w kredyt złotówkowy i umorzenia części
aktualnego zadłużenia. Rozwiązanie takie nie zawsze musi być
korzystne, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom stóp
procentowych

Bywa, że raty po przewalutowaniu na PLN z zastosowaniem zmiennego oprocentowania według wskaźnika WIBOR bywają wyższe niż płacone dotychczas z zastosowaniem waluty CHF.

Ugoda z bankami dokumenty
Ugoda z bankami dokumenty

Ponadto warunki propozycji ugodowych nadal bywają niejasne, gdyż kredytobiorca nie jest w stanie sam oszacować w jakiej wysokości przyjdzie mu zapłacić ratę gdyż banki często nie przedstawiają nowego harmonogramu spłaty, a w szczególności nie wskazują  wysokości część kapitałowej i odsetkowej rat.

Ponadto kredytobiorcy często ulegają perswazji przedstawicieli banków godząc się  na ich pierwotną propozycję i bez podjęcia  próby wynegocjowania dla siebie lepszych warunków porozumienia.

Nasza Kancelaria zapewnia weryfikację
warunków ugodowych pod kątem aspektów prawnych jak i ekonomicznej opłacalności.

Doradzamy naszym Klientom jak rozpocząć negocjacje z bankami,
prowadzić rozmowy ugodowe w celu zabezpieczenia własnego interesu prawno-ekonomicznego i zawrzeć korzystną dla siebie ugodę.
Zapewniamy również asystę przy prowadzeniu pertraktacji ugodowych