PRZEMYSŁAW MARJANOWSKI

wiedza i doświadcznie

współpraca z rzeczoznawcami

poufność danych

skontaktuj się z nami

Poznaj naszą ofertę

Kredyty CHF

Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytu CHF oraz wstępną poradę prawną. Z sukcesem doprowadziliśmy do unieważnienia wielu umów kredytowych wyrażonych we frankach szwajcarskich  zawartych przez naszych Klientów w różnych bankach.

Odszkodowania​

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw odszkodowań majątkowych. Najcześciej występujemy wobec ubezpieczycieli z roszczeniami z tytułu szkód komunikacyjnych OC i AC, mieszkaniowych i budowlanych. Posiadamy również bogate doświadczenie w sprawach szkód osobowych (ZADOŚĆUCZYNIENIA).

Spadki

Doradzamy w zakresie doboru sposobu rozporządzeń majątkowych pod kątem korzyści, które mógłby odnieść spadkodawca jeszcze podczas swojego życia, ewentualnych rozliczeń z innymi spadkobiercami oraz kosztów podatkowych takich czynności. Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku (w tym obalenia testamentu) oraz działu spadku.

Polisolokaty

Zapewniamy ochronę prawną Konsumentom, którzy rezygnując z zawartej umowy z Ubezpieczycielem lub Bankiem zostali pozbawieni znacznej części zgromadzonych środków pieniężnych w ramach przypadającej opłaty likwidacyjnej dla instytucji finansowej.

Nasza
Kancelaria

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących unieważniania kredytów frankowych. Sprawy CHF zaczęliśmy prowadzić w 2018r. i z powodzeniem doprowadziliśmy do stwierdzenia nieważności wielu kredytów CHF. Pomoc frankowiczom jest wiodącą aktywnością Kancelarii. Nie jesteśmy tzw. Kancelarią Frankową – sprawy prowadzimy samodzielnie i zapewniamy Klientowi możliwość stałego i bezpośredniego kontaktu. Ponadto od niemalże od 20 lat prowadzimy z sukcesami spory sądowe z ubezpieczycielami o odszkodowania i zadośćuczynienia z wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się również w sprawach związanych z nabyciem spadku i podziałem majątku spadkowego.