PRZEMYSŁAW MARJANOWSKI

wiedza i doświadcznie

współpraca z rzeczoznawcami

poufność danych

skontaktuj się z nami

Poznaj naszą ofertę

Kredyty CHF

Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytu CHF oraz wstępną poradę prawną. Z sukcesem doprowadziliśmy do unieważnienia wielu umów kredytowych wyrażonych we frankach szwajcarskich  zawartych przez naszych Klientów w różnych bankach.

Odszkodowania​

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw odszkodowań majątkowych. Najcześciej występujemy wobec ubezpieczycieli z roszczeniami z tytułu szkód komunikacyjnych OC i AC, mieszkaniowych i budowlanych. Posiadamy również bogate doświadczenie w sprawach szkód osobowych (ZADOŚĆUCZYNIENIA).

Spadki

Doradzamy w zakresie doboru sposobu rozporządzeń majątkowych pod kątem korzyści, które mógłby odnieść spadkodawca jeszcze podczas swojego życia, ewentualnych rozliczeń z innymi spadkobiercami oraz kosztów podatkowych takich czynności. Ponadto reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku (w tym obalenia testamentu) oraz działu spadku.

Polisolokaty

Zapewniamy ochronę prawną Konsumentom, którzy rezygnując z zawartej umowy z Ubezpieczycielem lub Bankiem zostali pozbawieni znacznej części zgromadzonych środków pieniężnych w ramach przypadającej opłaty likwidacyjnej dla instytucji finansowej.

Rozwody

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację.W ramach tych postępowań zajmujemy się również kwestiami alimentacyjnymi, władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka oraz sprawami majątkowymi byłych małżonków.

Nasza
Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego – Przemysław Marjanowski świadczy pomoc prawną dla podmiotów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Reprezentujący naszą kancelarię radca prawny, adwokat, doradca restrukturyzacyjny bądź inny prawnik będący specjalistą z odpowiedniej dla potrzeb naszego Klienta dziedziny prawa zapewnienia kompleksową obsługę prawną poprzez świadczenie usług doradczych, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie projektów umów oraz reprezentację naszego Mocodawcy przed innymi podmiotami i instytucjami.