Odszkodowania

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY W POJAZDACH

Sprawy z ubezpieczenia OC sprawcy szkody

 • 1

  Szkody Częściowe – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz dochodzenie celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku nawet gdy samochód nie został naprawiony. Pomoc w zakresie ustalenia korelacji uszkodzeń i rekonstrukcji wypadku drogowego w przypadkach, gdy ubezpieczyciel twierdzi, że do zdarzenia doszło w okolicznościach innych niż deklarowane.

 • 2

  Szkody Całkowite – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, wartości wraku oraz celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu.

 • 3

  Szkody z tytułu utraty wartości handlowej – ustalenie wysokości ubytku wartości handlowej pojazdu i dochodzenie jego zapłaty od ubezpieczyciela.

 • 4

  Szkody z tytułu kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego.

 • 5

  Szkody z tytułu kosztów za holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu.

Sprawy z ubezpieczenia Auto-Casco pojazdu

 • 1

  Szkody Częściowe – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz postanowień polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC oraz dochodzenie celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Pomoc w zakresie ustalenia korelacji uszkodzeń i rekonstrukcji wypadku drogowego w przypadkach, gdy ubezpieczyciel twierdzi, że do zdarzenia doszło w okolicznościach innych niż deklarowane.

 • 2

  Szkody Całkowite – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, wartości wraku oraz celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu w oparciu o postanowienia polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC z uwzględnieniem stałej sumy ubezpieczenia.

 • 3

  Szkody z tytułu kradzieży pojazdu – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w na dzień szkody w oparciu o postanowienia polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC z uwzględnieniem stałej sumy ubezpieczenia.