Odszkodowania

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY W POJAZDACH

  • SPRAWY Z UBEZPIECZENIA OC SPRAWCY SZKODY

  1. Szkody Częściowe – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz dochodzenie celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku nawet gdy samochód nie został naprawiony. Pomoc w zakresie ustalenia korelacji uszkodzeń i rekonstrukcji wypadku drogowego w przypadkach, gdy ubezpieczyciel twierdzi, że do zdarzenia doszło w okolicznościach innych niż deklarowane.
  2. Szkody Całkowite – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, wartości wraku oraz celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu.
  3. Szkody z tytułu utraty wartości handlowej – ustalenie wysokości ubytku wartości handlowej pojazdu i dochodzenie jego zapłaty od ubezpieczyciela.
  4. Szkody z tytułu kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego.
  5. Szkody z tytułu kosztów za holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu.

 

  • SPRAWY Z UBEZPIECZENIA AUTO-CASCO POJAZDU

  1. Szkody Częściowe – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz postanowień polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC oraz dochodzenie celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Pomoc w zakresie ustalenia korelacji uszkodzeń i rekonstrukcji wypadku drogowego w przypadkach, gdy ubezpieczyciel twierdzi, że do zdarzenia doszło w okolicznościach innych niż deklarowane.
  2. Szkody Całkowite – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, wartości wraku oraz celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu w oparciu o postanowienia polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC z uwzględnieniem stałej sumy ubezpieczenia.
  3. Szkody z tytułu kradzieży pojazdu – weryfikacja decyzji ubezpieczyciela oraz prawidłowości ustalenia wartości pojazdu w na dzień szkody w oparciu o postanowienia polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC z uwzględnieniem stałej sumy ubezpieczenia.