Windykacja

Kancelaria w ramach usług windykacyjnych dochodzi należności pieniężnych z tytułu umów cywilnoprawnych i od kontrahentów naszych Klientów

Zapewniamy:

  • windykację polubowną
  • windykację sądową