UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

W zakresie spraw związanych z upadłością konsumencką zapewniamy:

  • doradztwo i sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
  • doradztwo i sporządzanie planu spłaty wierzycieli 
  • pomoc w oddłużeniu osób fizycznych 
  • obsługę i zastępstwo prawne we wszystkich etapach postępowania upadłościowego