RESTRUKTURYZACJE

W zakresie spraw restrukturyzacyjnych świadczymy następujące usługi:

• doradztwo i sporządzanie planu restrukturyzacyjnego
• obsługa procesu pozyskania pomocy publicznej na restrukturyzację
• sporządzanie propozycji układowych
• sporządzanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
• obsługa i zastępstwo prawne we wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego