CENNIK

W sprawach  indywidualnych koszt konsultacji prawnej w zależności od rodzaju sprawy wynosi od 150 zł

za każde rozpoczęte 45 minut porady. Po kilkuminutowej rozmowie wstępnej Klientowi przedstawiana jest

oferta kosztowa i czasowa konsultacji.

W ramach zlecenia za przeprowadzenie konkretnej sprawy  rozliczamy się z Klientami w systemie ryczałtowym, 

godzinowym bądź mieszanym.